Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij plinkocasinobelgium.click. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, raden we u aan de website niet te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, dus controleer regelmatig op updates. Het voortdurende gebruik van de website na eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als uw instemming met die wijzigingen.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website van plinkocasinobelgium.click, inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van plinkocasinobelgium.click en wordt beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen materiaal van de website reproduceren, verspreiden, wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, of afgeleide werken maken op basis van dergelijk materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van plinkocasinobelgium.click.

Gebruikersinhoud

Door gebruikers gegenereerde inhoud die op de website van plinkocasinobelgium.click wordt geplaatst, blijft eigendom van de betreffende gebruiker, maar door het plaatsen van dergelijke inhoud verleent de gebruiker plinkocasinobelgium.click een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om de inhoud te gebruiken, reproduceren, verspreiden, wijzigen, publiceren, verzenden en afgeleide werken ervan te maken voor alle legale doeleinden die verband houden met de exploitatie van de website.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder controle staan van plinkocasinobelgium.click. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het plaatsen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring of aanbeveling van de meningen, informatie, producten of diensten die worden aangeboden op die sites. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.

Beëindiging

plinkocasinobelgium.click behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bepalingen die bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, zullen van kracht blijven.